Büntetési tételek megállási és várakozási tilalmak esetén


A 63/2012-es kormányrendelet alapján a megállási tilalmak megsértéséért helyszíni bírságot, vagy utólagos pénzbírságot állapíthatnak meg. Ez utóbbi tétele magasabb (a táblázat második oszlopa)!

Íme a szabálytalanságokért kapható “jutalmak”:


 

megállás a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt 

 

10000 20000
várakozás a „Várakozni tilos” a jelzőtábla hatálya alatt 

 

10000 20000
a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla alá kihelyezett kiegészítő táblában meghatározottól eltérő várakozás 

 

10000 20000
a megállni és várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett tilalom területi hatályára vonatkozó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése 

 

10000 20000
a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése 

 

10000 20000
a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett időszakot meghatározó kiegészítő tábla rendelkezéseinek megsértése 

 

10000 20000
a várakozni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán megjelölt időtartamot meghaladó várakozás 

 

10000 20000
a várakozni tilos jelzőtábla alatt a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében történő kiegészítő táblával történő várakozási tilalom megsértése 

 

10000 20000
a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő jelzőtáblával történő megállási tilalom megsértése 

 

10000 20000
a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének megsértése 

 

10000 20000
a megállási és várakozási tilalmat jelző jelzőtáblák hatálya alatt történő megállás, illetve várakozás, ha a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla a szabálytalanul várakozó járművet elszállítását lehetővé teszi 

 

10000 20000
a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás 

 

50000 100000
megállás autópálya és autóút úttestjén és leálló sávon 

 

20000 40000
megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével 

 

10000 20000
megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad 

 

10000 20000
megállás ott ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza 

 

15000 30000
megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad 

 

10000 20000
megállás be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti 

 

20000 40000
megállás körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül 

 

15000 30000
megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül 

 

25000 50000
megállás hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál 

 

15000 30000
megállás vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti és villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű vagy a villamos közlekedését akadályozza 

 

10000 20000
megállás más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, vagy taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül 

 

10000 20000
megállás autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban 

 

10000 20000
megállás villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen 

 

15000 30000
megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán 

 

20000 40000
megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton 

 

20000 40000
megállás különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen 

 

15000 30000
megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi 

 

10000 20000
a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja 

 

10000 20000
megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna 

 

15000 30000
megállás a járdán olyan járművel, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja 

 

10000 20000
várakozás a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén 

 

10000 20000
várakozás lakott területen kívül főútvonal úttestjén 

 

10000 20000
várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett

 

10000 20000

Hozzászólások

 1. Rózsa írta:

  Tisztelt Uram !

  Kresz:15§.1/c szabálysértést (Eger Jankovics D. ut 2.) elkövetvén, közterületi felszólitas
  3 lehetséges alternativát tartalmaz: feljelentem
  helyszinbirságolom
  figyelmeztetem
  Miért rögtön a büntetés kategóriát alkalmazzák ? 1 x polgárbarát módon figyelmeztetem !
  majd ha ismételten előfordul fizeti a birságot. ( a mai számitógépes nyilvántartás
  alapján minden nyomonkövetett)
  Egy kis város ilyen alternativ módon is gondoskodhat lakóinak jobb kőzérzetéről. (még más is szóba jőhetne)
  Egyébkén ez a( Ballassa Patika) gyógyszerkiváltás esetén 4800 + 10 000 =14800 került.