KRESZ módosítás 2012

Pető Attila, a Mosolyzóna oktatója
A KRESZ 3.§-a a következő ponttal egészült ki.(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.”

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenféle lézerblokkoló és hasonló mérésbefolyásoló készülék használata ezentúl tiltott, ugyanakkor az előre jelző eszközök, tehát radarkontrolok működtetése megengedett.
Ugyanakkor ez a paragrafus azt is tiltja, ha valaki szándékosan egy út szélén álló mérő jármű elé áll, vagy egyéb hasonló módon az ellenőrzést megzavarja.A KRESZ 4.§-a egy merőben újszerű csavarral gazdagodott, amelynek a következményei szerintem ma még előre kiszámíthatatlanok.“4. § (1) Járművet az vezethet, aki
b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
(4)5 Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén – a főútvonalon kerékpározás esetét kivéve – a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott korlátozást.”Ez azt jelenti, hogy a szabály a kerékpárosok esetében olyat enged meg, amelyet eddig egyetlen jármű vezetése közben sem tehettünk. Gyakorlatilag akár alkoholos állapotban, akár drog hatása alatt is vezethetjük azt.Igaz, hogy külön kiemelik, hogy csak abban az esetben, ha a biciklis a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van. Ez viszont azt jelenti, hogy egy baleset okozása esetén már teljes felelősséggel tartozik. Így igazából csak a rendőri intézkedés esetében nem lehet ellene fellépni. Hogy az ellenőrző személy képes lesz e felmérni a részegség fokát, illetve megítélni azt, hogy a jármű biztonságos továbbvezetésére képes állapotban van-e, ez egy további jó kérdés.
Rendőrségi vélemények alapján a bírságolási szabályokban szereplő 0.30 mg/l alkoholszintet fogják határértékként kezelni. (Ez kb. fél liter sörnek felel meg.)

Ezen felül az új paragrafus kiemeli, hogy főútvonalon már csak “józanul” lehet bicajozni. Tehát ha valaki a szőlőből legurul a dűlőúton, azzal nincs baj, de ha a falu főútjára ér, már le kell szállnia a kerékpárról.

Ez ésszerűnek tűnik a nagyobb forgalom miatt, de nagyon sok forgalmas un. védett út létezik az országban, amely a sárga tábla elhelyezésének hiánya miatt nem minősül főútvonalnak.

A KRESZ 5. § (1) bekezdés c) pontjában kisebb változás találhatunk.

“5. § (1)6 A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,
c) amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;”

Eddig a “biztonsági-” szó nem szerepelt a jogszabályban. Ami feltételezhetően azt jelenti, hogy a jövőben például a biztonsági öv megfelelő állapotának ellenőrzésére is jogosult lehet a rendőr. Ezen felül e gondolat alapján a kötelező tartozékok meglétét már nem fogják ellenőrizni.

Új elem, hogy ezentúl a közterület felügyelő is megállíthatja a járművünket.

“6.§. 2) Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,
a
aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,

(5)16 A közterület-felügyelő a jármű megállítására a (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jelzést adja. Az ilyen jelzés észlelése esetén a járművel meg kell állni. “

Teljesen jogos a kérdés, hogy hogyan lehet messziről megállapítani, hogy az úttest szélén egy közterület felügyelő és nem egy autóstoppos integet…

A KRESZ 37. §-a egy nagyon érdekes bekezdéssel egészült ki.

“(8) Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében – a (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –
a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,
b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,
és – ha az így kialakuló “folyosóban” történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.

Az említett (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek:
b) a jármű a forgalmat ellenőrzi;
c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez;
d) a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi;
e) a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működtetik. “

Magyarra lefordítva, ha az autópályán vagy autóúton – amin legalább két sáv található – forgalmi torlódás alakult ki, akkor a fent említett járművek érkezésekor egy középső folyosót kell nyitni balra-jobbra történő lehúzódással.

Ami érdekessé teszi ezt az új szabályt:
1. nem tudni miért emelték be azt a megfogalmazást, hogy: “a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.” Ennek így nincs értelme, hacsak nem ezzel azt akarták engedélyezni -amit egyébként a KRESz más esetben tilt -, hogy ebben az esetben folyamatosan is lehet a terelővonalon haladni.

2. gyakorlatilag a figyelmeztető jelzést használó járművek elhaladását is biztosítani kell, ha azok útfenntartást, úttisztítást végeznek, vagy a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzik.
Hogy ez utóbbit honnan lehet majd tudni, ez szintén egy jó kérdés, ráadásul a figyelmeztető jelzés használata sem kötelező minden esetben a felsorolt járműveken.

A várakozási tilalmakkal kapcsolatos egy változás.

“41. § (2) Tilos várakozni:
c)ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást – az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza;”

Ismét egy jó szándékú változtatás, amely lehetővé teszi a saját házunk előtti parkolást, amit eddig a KRESZ megtiltott.
Sőt a szabály továbbmegy, és nem csak a tulajdonos, hanem a hozzájárulásával bárki jogszerűen várakozhat ott.

Nyilván ennek vitás esetekben, vagy konkrét feljelentésekkor lesz jelentősége, mert nem hiszem, hogy a rendőrök vagy közteresek úgy fogják az ilyen helyen parkolókat ellenőrizni, hogy bekopognak a házakba a tulajdoni lapokat elkérve.

A KRESZ 49. §-a a megkülönböztető jelzést használó járművek számára ad egy új lehetőséget.

“(2a) Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.”

Azaz csak kék villogó használata esetén az ilyen jármű a sebességhatárokat akkor is túllépheti, ha nem szirénázik.

A KRESZ 50. §-a tovább bővítette a figyelmeztető jelzést használó (sárga villogó) járművek körét.

“i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben;
j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.”

Így ezentúl pl. a pénzszállítók, közteresek is használhatnak sárga villogó fényjelzést.
Ráadásul ezen járművek ha a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, akkor olyan helyen is megállhatnak, ahol az egyébként tilos és behajthatnak olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtani tilos.

Módosult az éjszakai kerékpározás feltétele is.

Eddig ez szerepelt a szabályban:

“54.§. (6)A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.”

Mostantól ez érvényes:

“(6)A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel. “

Így a KRESZ már nem egy külön jogszabályra hivatkozik, hanem meghatározza a kerékpáron használandó lámpák körét. Illetve ez alapján, ha mégsincs a kerékpáron felszerelt világító berendezés, akkor magán a kerékpároson is lehet ilyen, például a fején.

Az utolsó módosítás a balesetek esetén elvárható magatartással foglalkozik.

“58. § (5) Személysérülést okozó baleset és jármű kigyulladás esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. A jármű vezetője a segítségnyújtáshoz a járművön készenlétben tartott elsősegélynyújtó felszerelést, valamint a tűzoltó készülékkel ellátott jármű vezetője a tűzoltó készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles használni, illetve a segítségnyújtó rendelkezésére bocsátani.”

Ez a szabály azt írja elő, hogy balesetnél a balesettel nem érintett jármű vezetője is köteles segíteni akár úgy is, hogy a saját elsősegélynyújtó felszerelését rendelkezésre bocsájtja.

Itt jegyezném meg, mivel a médiákban több helyen rosszul szerepelt, hogy az elsősegélynyújtó felszerelés (eü, doboz) továbbra is kötelező tartozéka a járműveknek!

 

 

Hozzászólások

 1. Kartal írta:

  Kresz 50-hez:
  Csak ezek állhatnak meg, illetve hajthatnak be ahová egyébként tilos:
  a) ha a jármű
  aa) az út vagy közmű építését, tisztítását, fenntartását (javítását),
  ab) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék összegyűjtését
  végzi,

  Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző jármű vezetője, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza,
  a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja;
  b) 22 és 6 óra között – a megfelelő biztonsági intézkedések (pl. jelzőőr állítása) megtétele mellett és legfeljebb 10 km/óra sebességgel – egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is közlekedhet;
  c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;
  d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;
  e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.

  Tehát a vagyonőri cég, meg a rendőrt játszó polgárőrök elmehetnek kapálni, de nem szabálytalankodhatnak.

 2. Pető Attila írta:

  Érdemes az 50.§. 3. pontját is kivesézni, hiszen az is megváltozott:

  “(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.”

  Magyarra fordítva:
  az (1) bekezdés i) és j) pontjában szereplő járművek:
  i) személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző járművön a feladat végzése közben,
  j) közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.

  a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazniuk kell, azaz:
  d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;
  e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.

  Azaz a vagyonvédők és polgárőrök feladatuk teljesítése közben a behajtási tilalmakat és megállási tilalmakat is figyelmen kívül hagyhatják. De csak ha a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozzák.

  • Kartal írta:

   Tisztelt Pető Úr!

   Igaza van, köszönöm a kiigazítást 🙂

 3. Ádám írta:

  Szerintem a “a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van” kitétel nem az alkoholfogyasztásra vonatkozik, hanem pl. arra, hogy kipihent, nincs stresszes állapotban, képes végig a vezetésre koncentrálni…

 4. Józsi8 írta:

  T.Pető Attila!

  Több sávos úton torlódás esetén sávon belüli szélre húzódás kötelező!
  A felsorolásban nem láttam, hogy a motorosok továbbra is előre mehetnek?

  • Pető Attila írta:

   Azért nem jelenik meg itt, mert a KRESZ vonatkozó pontja nem változott:
   “Ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, – előre sorolás céljából – kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni…”

 5. Mielőtt új KRESZkönyvet írnánk,előtte égessük el a régieket,mert ilyen rossz a világon nincs.Addig is közlekedjünk az ésszerü logika szerint,tuti kevesebb lesz a baleset és a büntetés.Miután megtaláltalak,sok kellemetlen kérdést fogok neked feltenni.Először,kérlek,pontosan deffiniáld az előzés fogalmát,majd megkapod az első megválaszolhatatlan kérdésemet.Köszi!

 6. gt írta:

  “A KRESZ 37. §-a egy nagyon érdekes bekezdéssel egészült ki.

  “(8) Az azonos irányú forgalom számára két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton kialakult forgalmi torlódás esetében – a (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében –
  a) a belső (bal szélső) forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódni,
  b) az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni,
  és – ha az így kialakuló “folyosóban” történő biztonságos elhaladás azt szükségessé teszi – a forgalmi sávokat kijelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni.

  Az említett (4) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott járművek:

  c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez;”

  Most akkor ki is a hibás a márc. 15-i torlódásokért?
  Vajon miért nem tudtak a hótolók közlekedni?
  Szerintem senki sem állt le így, aztán panaszkodtak, hogy senki sem menti őket. De hogyan?

  • Pető Attila írta:

   Teljesen jogos az észrevétel!
   Amennyiben autópályán, autóúton torlódás miatt lelassul a forgalom, minden közlekedőnek a fent említett módon kellene elhelyezkedni. Akkor is, ha utána a sor mégis tovább indul.
   Sajnos ezt a szabályváltozást a média nem hangsúlyozta eléggé…

  • Müller írta:

   Szerintem ez fére beszélés ! Télen nem így működik nem is tud, mivel középen két autó sor között el se fér a toló, na meg hova tolja a havat !! Van erre taktika, na meg teknika is, csak csinálni kellene. Minden jót !!

  • én írta:

   Közvetve az, aki nem zárta le időben a pályát.
   Közvetlenül meg az, aki a leállósávon akadt el. Ha azt üresen hagyják, onnan kezdve sávonként fel lehetett volna szabadítani aránylag gyorsan az egészet. Hó+szél eláll, leálló letol, külső sávból járművek oda kirángat, elmegy (ha kell, lánctalpassal), külső+leálló sáv letol, belső sáv oda kirángat, elmegy, egész pálya megtisztít.

 7. Müller írta:

  Megunták már Ausztriában is hogy nem tartották be a nem új szabályt, és keményen büntetik is. RETTUNG GASSE a neve.